جهت مشاهده و استفاده از قابلیت های کارت یار طبیعت باید از طریق فرم زیر و با همراه داشتن کد ملی و کد عضویت درج شده بر روی کارت یار طبیعت وارد سایت شوید.
فرم پرداخت آنلاین هزینه پست کارت