مقوله آمار در زندگي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي جوامع بشری بسیار بااهمیت است، تا جایی که بدون داشتن آمار و اطلاعات دقيق برنامه‌ريزي، نوعي ‌انشای اقتصادی يا توسعه‌اي است كه نمود عيني و عملي نخواهد داشت .ازاین‌رو با توجه به اینکه آمار و اطلاعات جمعیت شناختی و تخصصی جمعیت مرتع‌دار، آبخیزدار، بهره‌بردار ،کشاورز و دام‌پرور در یک پایگاه داده مشخص وجود ندارد، لذا نهادها و ارگان‌های تصمیم گیر و سازمان‌های دولتی مرتبط نمی‌توانند هیچ اقدامی در جهت بهبود معیشت یا ارائه تسهیلات مختلف برای جمعیت مذکور انجام دهند، لذا از بزرگ‌ترین مأموریت‌های کارت هوشمند همیار طبیعت شناسایی و ثبت‌نام جمعیت مذکور در مرحله اول و ارائه خدمات مختلف تخصصی و رفاهی طی بلندمدت در مراحل بعدی می‌باشد، پس از 15 ماه مطالعه و تحقیق توسط تیم‌های مختلف ، نیاز های جمعیت مذکور بررسی و در قالب کارت هوشمند همیار طبیعت ارائه گردیده است، که به شرح ذیل اعلام می گردد.

با توجه به گسترش روزافزون معاملات کالا و محصولات کشاورزی و خریدهای روزانه بر بستر شبکه بانکی و نقص در ارائه خدمات برخی از بانک‌های مرتبط با جمعیت هدف و اینکه مراجعه به بانک و افتتاح حساب برای اکثر افراد باعث اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های ایاب و ذهاب و خدمات بانکی (تمبر،پیامک،صدور و مبلغ افتتاح حساب)و ... می‌شود ،کارت هوشمند همیار طبیعت توسط بانک پارسیان و به درخواست اتحادیه سرا سری شرکت‌های تعاونی منابع طبیعی با شرح خدمات زیر در نظام پرداخت بانکی صادرشده است

مستندات قانونی سایت

  • نامه اتحادیه سرا سری تعاونی‌های منابع طبیعی به دفتر ترویج سازمان جنگل‌ها جهت اطلاع‌رسانی به شماره 96/24/229 تاریخ 96/12/7
  • نامه دفتر ترویج سازمان جنگل‌ها به کلیه معاونت‌های سازمان جنگل‌ها وادارات کل در خصوص اطلاع‌رسانی سایت اتحادیه سرا سری به شماره 96/13/34098 تاریخ 96/12/8
  • نامه اتحادیه سرا سری به یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها جهت حمایت و همکاری در ثبت‌نام به شماره 96/24/232 تاریخ 96/12/12
  • نامه یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها به کلیه ادارات کل استان‌ها به شماره 96/15/34941 تاریخ 96/12/15
  • نامه اتحادیه سرا سری جهت ثبت‌نام کلیه کارکنان یگان حفاظت در سایت اتحادیه سرا سری به شماره 96/24/237 تاریخ 96/12/19
  • قرارگیری سایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و حمایت آن معاونت
  • نامه یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها در خصوص عضویت کلیه کارکنان یگان حفاظت سراسر کشور در سایت اتحادیه سرا سری(www.essht.ir)
  • رونمائی سایت در جلسه اتحادیه سرا سری در معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه با حضور مدیران اتحادیه استانی و مسئولین سازمان جنگل‌ها در تاریخ 96/12/6